Ekomarina Zamknięta Do Odwołania!!!

 

 
 

 

 
EKOMARINA
MKŻ MIKOŁAJKI
ZAMKNIĘTA
DO ODWOŁANIA!!!
Ekomarina zamknięta do odwołania zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku !!!
 

Stan prawny na dzień 20 kwietnia 2020r.
Od dnia 19 kwietnia 2020r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697).
Zgodnie z § 8 ust. 1 do odwołania zostały ustanowione czasowe ograniczenia w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności m.in.:
- usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z), 
- związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
Jednocześnie w § 9 ust. 1 wskazano, iż ograniczenia, o których mowa w § 8 ust. 1 dotyczą m.in. wyżej wskazanych zakresów, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności.
Analiza rozporządzenia prowadzi do wniosku, iż dopuszczalne jest wyłącznie rekreacyjne uprawianie żeglarstwa. Ustawodawca nie wyartykułował zakazu korzystania z pływającego sprzętu wodnego. Tak jak to uczynił w przypadku rowerów miejskich („do odwołania zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty” - § 17 ust. 3). Natomiast niedopuszczalne są jakiekolwiek formy zajęć o charakterze sportowym lub rekreacyjnym organizowane lub prowadzone przez m.in. kluby żeglarskie. Dotyczy to pomiotów zarówno prowadzących jak i nie prowadzących działalności gospodarczej.
Jednocześnie zwracamy uwagę na treść komunikatu Urzędu Morskiego w Gdyni (https://www.umgdy.gov.pl/?p=34762)
 „W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697),  Urząd Morski w Gdyni informuje, że zgodnie z treścią § 5 wyżej przywołanego rozporządzenia od 20 kwietnia 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się osób.
W związku z powyższym, nie przewiduje się ograniczeń i zakazów stosowanych przez, podległe Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni Kapitanaty i Bosmanaty Portów, w zakresie przemieszczania się jednostek pływających w żegludze krajowej.
Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę na treści zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w zakresie m.in. czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, nakazu określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych.”
link do rozporządzenia